2547 SAYL YK KANUNU PDF

Embed Size px x x x x Cercek veya tzel kisiler tarafndan izinsiz cogaltlamaz ve dagtlamaz. Jurk sh Stat st ca lnst tute reserves a the r ghts ot th s pub cat on. Unauthor sed dup cat on or d str but on ot th s pub cat on s proh b ted under Law No: o.

Author:Sharr Akim
Country:Indonesia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):2 January 2012
Pages:177
PDF File Size:14.62 Mb
ePub File Size:15.48 Mb
ISBN:749-8-11126-118-4
Downloads:12877
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkishuraEmbed Size px x x x x BRLK B. Bte lkeleri Nelerdir? Bteler, stratejik planlar dikkate alnarak izleyen iki yln bte tahminleriyle birlikte grlr ve deerlendirilir. Tm gelir ve giderler gayri safi olarak btelerde gsterilir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastr. Btelerde gelir ve gider denkliinin salanmas esastr. Bteler, ait olduu yl balamadan nce TBMM veya yetkili organlarca kabul edilmedike veya onaylanmadka uygulanamaz.

Btelerde, bteyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bteler kurumsal, ilevsel ve ekonomik sonularn grlmesini salayacak ekilde Maliye Bakanlnca uluslararas standartlara uygun olarak belirlenen bir snflandrmaya tabi tutularak hazrlanr ve uygulanr. Kamu idarelerinin tm gelir ve giderleri btelerinde gsterilir. Bte hazrlama rehberi ve yatrm program hazrlama rehberi, bte tekliflerinin hazrlanmasna esas olmak zere, kamu idarelerince uyulmas gereken genel ilkeleri, nesnel ve llebilir standartlar, hesaplama yntemlerini, bunlara ilikin olarak cetvel ve tablo rneklerini ve dier bilgileri ierir.

ERKalknma planlar, stratejik planlar ve genel ekonomik koullarn gerekleri dorultusunda makro politikalar, ilkeleri, hedef ve gsterge niteliindeki temel ekonomik byklkleri kapsar. OVP ayn sre iinde Resmi Gazetede yaymlanr. Genel ve zel bte kapsamndaki idareler, Orta Vadeli Programda yer alan ama ve ncelikler ile Orta Vadeli Mali Planda verilecek denek teklif tavanlarn esas alarak, tedbir nerilerini ve bte tekliflerini, sayl Kanunun 17 nci maddesi erevesinde, hazrlayacaklar ve bte mzakerelerini bu dorultuda yrtlecektir.

EROrta vadeli program ile uyumlu olmak zere, gelecek yla ilikin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef ak ve borlanma durumu ile kamu idarelerinin denek teklif tavanlarn ierir. Sosyal gvenlik devlet prim giderleri tahmininde sayl Kanunla deiik sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun getirdii salk primi giderleri dikkate alnmtr.

Mal ve hizmet alm giderlerinin. View 40 Download 5 Category Documents. MySQL Replikation - doag. Erkan Rumanus Lehrstuhl… Documents. Star wars Erkan and Abdul Education. Eski Kitaplar-Oldtimer Books

HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT INTERVIEW QUESTIONS PDF

FIRETVKODI.DE MEDIA CENTER

Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution. Jun, Issue 11, p Abstract: In order to provision of scientific autonomy and to prevent faculty members from being confronted with unnecessary and unjustified criminal charges and direct judicial authorities, a criminal investigation procedure specific to higher education institutions has been adopted in Article 53 of Higher Education Law No. This regulation includes differences from the permit system placed in Law According to these provisions, the investigation, the initial investigation and the final investigation shall be carried out by the investigator and the authorised committee about the misconduct crimes which are allegedly committed by the presidents and members of higher education institutions and administrators of higher education institutions, the permanent and contracted teaching staff and the officials of these institutions and institutions which are subject to the Civil Servants Law No. As a result of the investigations in question, according to the duties and titles of the investigated person, it is decided whether or not the last investigation should be opened by the authorities mentioned in the article and investigated the causal relation between the suspects and allegation of misconduct: it is decided that there is any place for the decision about the suspects about whom the casual relation is not identified, the decision of non-prosecution is made about the suspects about whom the casual relation has been interrupted, and also it is made a decision of trial about those who are suspected of committing misconduct, and the decision of non-suit is made about whom there is no doubt that they have committed a crime.

BOUREE TAB PDF

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN SORUŞTURMA USULÜ.

.

GINNASTICA PRESCIISTICA PDF

Erkan KARAARSLAN

.

Related Articles