LETSELS VAN HET STEUN - EN BEWEGINGSAPPARAAT PDF

Van oudsher worden polsfracturen ingedeeld in Colles fractura radii typica en Smith fractura radii atypica fracturen. De Barton fractuur is er later aan toegevoegd, om te differentieren tussen intra- en extra-articulaire fracturen. Echter, deze indeling laat nauwelijks differentiatie toe, ie. Beter is het om te letten op i extra- of intra-articulaire fractuur radiocarpaal, radio-ulnair ; ii richting van verplaatsing van de distale radius; iii mate van verplaatsing; iv traumamechanisme. Een van de meest gangbare indelingen is die van Frykman. Echter, in de praktijk is de Colles-Smith-Barton drieluik toch het meest populair.

Author:Dabei Doukasa
Country:Iceland
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):12 April 2009
Pages:115
PDF File Size:12.56 Mb
ePub File Size:6.77 Mb
ISBN:325-2-63799-588-8
Downloads:78463
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogujindDe voornaamste reden om een schouderfoto te maken is te kijken of er sprake is van een fractuur. Daarnaast kan de opname informatie geven over de stand van het schoudergewricht, eventuele botafwijkingen o. Een standaard opname bevat normaal gesproken altijd een anteroposterieure AP opname fig 1. Deze kan gemaakt worden in endorotatie of in exorotatie.

Figuur 1. Anteroposterieure AP opname. Vervolgens is er o. Elke opname heeft zijn voor- en nadelen. Zo zijn de axiale opname fig. De apicale oblique opname fig. Het AC-gewricht wordt anterior-posterior afgebeeld. De humeruskop is niet perfect symmetrisch rond.

Op de AP-opname heeft de kop een configuratie van een houten wandelstok fig. Normale configuratie van de humerus op een AP-opname. Bekijk de normale anatomie op de AP-opname door de muis te plaatsen op figuur 7 en figuur 8. Normale schouder anatomie bij een AP-opname in endorotatie. Normale schouder anatomie bij een AP-opname in exorotatie. De humeruskop hoort het centrum van de Y-vorm te overlappen fig. Normale anatomie Y-opname schouder. C oracoideus.

Normale anatomie bij een apicale oblique opname. De onderzijde van het acromion dient in lijn te zijn met de onderzijde van de distale clavicula fig. Indien dit niet het geval is dan moet je bedacht zijn op een AC-luxatie. De onderstaande punten kunnen gebruikt worden als leidraad voor het beoordelen van een X-schouder. Zijn de opnamen goed te beoordelen? Is alles afgebeeld? Zo niet, laat een aanvullende opname maken indien je vraagstelling niet betrouwbaar beantwoord kan worden.

Betreft het de schouder van een kind of een volwassenen? Wat is je algemene indruk van het bot? Wat is de stand van de humeruskop? Loop elke cortex langs. Zijn er ergens onregelmatige cortexonderbrekingen? Zo ja, is er een fractuurlijn zichtbaar? Zijn er buiten het schoudergewricht nog afwijkingen?

Een veel gebruikte classificatie is de Neer classificatie. Hierbij wordt de humeruskop opgedeeld in vier segmenten fig. De anatomische nek bevindt zich tussen de twee tubercula en de humeruskop. De chirurgische nek is een predilectieplaats voor fracturen en bevindt zich tussen de humerusschacht en de twee tubercula. Bij een humerusfractuur kunnen de fractuurfragmenten verplaatsen van hun normale anatomische positie, ook wel bekend als disloceren.

Sprake van dislocatie proximale humerusfractuur bij:. Figuur Een 4-part proximale humerusfractuur-dislocatie b. Bij de 4-part fractuur is tevens een vet-vloeistof spiegel te zien, duidend op een lipohemartrosis. Bij een verdenking op 3 en 4 part fractuur wordt over het algemeen aanvullend een CT-scan gemaakt. Luxatie: ontwrichting, onderbreking van de normale samenhang tussen de onderdelen van een gewricht. Anterieure schouderluxatie op een AP-opname, waar sprake is van een dislocatie naar anterocaudaal a.

Vergelijk de stand met een normale opname b. Een Y-opname bij een anterieure schouderluxatie. De schouder is verplaats naar anterior a Vergelijk de stand met een normale Y-opname b. Bij een posterieure schouderluxatie is de schouder naar achteren geluxeerd. Een posterieure luxatie is zeldzaam en ontstaat meestal t.

Het is een afwijking die regelmatig gemist wordt. Gloeilamp configuratie light bulb sign bij een posterieure schouderluxatie op een AP-opname a. Een normale AP-opname van de rechter schouder ter vergelijking b.

Trough line sign rode stippellijn bij een posterieure schouderluxatie a. Y-opname van een posterieure luxatie van de linker schouder a. Ter vergelijking een normale rechter schouder b. Het labrum bestaat uit kraakbeen en bindweefsel.

Deze buitenste ring van de kom geeft meer stabiliteit aan het schoudergewricht. Bij een traumatische luxatie wordt tijdens deze beweging het labrum aan de caudo-anterieure zijde normaliter beschadigd, ook wel bekend als de Bankart laesie. Er is sprake van een benige Bankart laesie. Merk ook de fracturen en de onregelmatige humeruskop op.

Omdat de afwijking zich aan de postero-laterale kant bevindt is een AP-opname in endorotatie het meest gevoelig om de laesie te detecteren fig. Mechanisme: bij een anterieure luxatie is er een krachtige beweging naar anterocaudaal. De zeldzame posterieure schouderluxaties kunnen vergelijkbare complicaties geven, maar dan precies op de tegenoverstelde locatie.

De reversed-Hill-Sachs laesie presenteert zich op de X-schouder als de zogenaamde trough line sign fig. Status na een gereponeerde anterieure schouderluxatie. De AP-opname in endorotatie laat een defect zien van de postero-laterale humeruskop passend bij een Hill-Sachs laesie a. Ter vergelijking een normale AP-opname b. Het AC-gewricht is het meest betrouwbaar te beoordelen op de AC-opname.

Het gewricht kan onder verschillende hoeken afgebeeld worden. Bij een verplaatsing van meer dan 8 mm moet men bedacht zijn op een AC-luxatie NB mm kan bij sommige volwassen nog normaal zijn.

De kliniek, met o. Bij twijfel kan het afbeelden van het andere AC-gewricht hulp bieden. Normale articulatie a vs. Bij artrose zijn de klachten divers. De artrose kan primair zijn waarbij er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is. Secundaire artrose kan ontstaat na bijvoorbeeld een fractuur of een rotator cuffspier ruptuur. Artrose van het gleno-humerale gewricht a.

Ter vergelijking een normale schouder b. Artrose van het AC gewricht a. Ter vergelijking een normaal AC gewricht b. De pijnklachten bevinden zich over het algemeen aan de voorzijde en aan de laterale zijde van de schouder. Alhoewel het hier gaat om weke delen pathologie kan de X-schouder aanwijzingen geven voor rotator cuff impingement.

Bij chronische impingement kan namelijk een kalkafzetting ontstaan in de pees, het betreft hier met name de supraspinatuspees fig. Dit proces is ook wel bekend als tendinitis calcarea. De exacte oorzaak van deze kalkophoping is niet bekend. Tendinits calcarea van de supraspinatuspees. Copyright Alle illustraties en teksten op deze website zijn eigendom van Annelies van der Plas.

Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annelies van der Plas. Coschap : Spoedeisende Hulp Techniek : X-Schouder Anatomie : ossaal, supraspinatuspees Ziektebeelden : fractuur, luxatie, Hill-Sachs laesie, Bankart laesie, artrose, rotator cuff impingement.

Menu openen Startpuntradiologie. Ondersteun StartpuntRadiologie met een donatie! Ga naar de nederlandse website Ga to the english website. Veel ziekenhuizen hebben hun eigen protocol wat betreft het afbeelden van de schouder. Figuur 2. Positionering a bij een Y-opname b. Figuur 3. Positionering a bij een axiale-opname b.

IEC 61804-3 PDF

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Letsels van het steun

OSTOMIAS PDF

X-Schouder

De voornaamste reden om een schouderfoto te maken is te kijken of er sprake is van een fractuur. Daarnaast kan de opname informatie geven over de stand van het schoudergewricht, eventuele botafwijkingen o. Een standaard opname bevat normaal gesproken altijd een anteroposterieure AP opname fig 1. Deze kan gemaakt worden in endorotatie of in exorotatie. Figuur 1. Anteroposterieure AP opname. Vervolgens is er o.

Related Articles